Adatvédelmi Szabályzat

Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.

Nyilatkozat

A weblapon lévő tartalom csupán tájékoztató jellegű, szerződéses ajánlatnak nem minősül. Hozzájárulok, hogy a Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. hírlevelet küldjön részemre az aktuális programokkal kapcsolatban. A Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. az általam rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem. Tudomásul veszem, hogy a Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. A rendezvényein a programváltoztatás jogát fenntartja.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, ezért arra törekszik, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményben rögzítetteknek. A Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez az érintettek előzetes hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználás ellen tiltakozhassanak. Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban meghatározott szabályok a látogató nem nyilvánosságra szánt, hanem a Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatai védelmére vonatkoznak. A látogató által önszántából nyilvánosságra hozott saját személyes adataira jelen szabályok nem vonatkoznak. A Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását. Jelen adatvédelmi tájékoztató a visszavonásáig érvényes, változás esetén a változás tényét és részleteit a honlapunkon is jól látható helyen közzétesszük.

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Hozzájárulás
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.